UMI (You make it)
  • Sector
  • Nation VN
  • Year attended 2017
  • Award TOP_60

Dự án UMI (You Make It) xây dựng các sản phẩm giáo dục STEM Robotics như các mini-lab ở nhiều nơi: có ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày (như đèn thông minh trong nhà, hệ thống tưới cây tự động,…), cho phép các bạn học sinh lập trình chức năng theo mong muốn với giá thành phù hợp.