Inform! Startup Wheel 2020 is now open for all applications
English
Trợ lý ảo cho người Việt
  • Sector AI
  • Nation VN
  • Year attended 2019
  • Award TOP_60

Trợ lý ảo cho người Việt sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo mảng xử lý ngôn ngữ tự nhiên, mang đến các tính năng hữu ích mà người dùng có thể sử dụng giọng nói để điều khiển như: Tra cứu thông tin Đa lĩnh vực, Điều khiển thiết bị thông minh… Sản phẩm dễ dàng tích hợp vào mọi thiết bị, hệ thống.