Inform! Startup Wheel 2020 is now open for all applications
English
TichLuy.vn
  • Sector Fintech
  • Nation VN
  • Year attended 2019
  • Award TOP_10

TichLuy.vn giúp người dùng tiết kiệm chỉ với MỘT BƯỚC ĐƠN GIẢN: nhấn vào link trên TichLuy.vn để mở website (hoặc ứng dụng) của đối tác để mua sắm.


Tiền hoàn lại được trả vào tài khoản Tích Lũy và chuyển về ngân hàng khi đủ 50k.