Inform! Startup Wheel 2020 is now open for all applications
English
Thue.today
  • Sector SaaS
  • Nation VN
  • Year attended 2018
  • Award TOP_60

Thue.today là giải pháp tuyển dụng nhân sự trong lĩnh vực F&B, Nhà hàng – Khách sạn, Bán lẻ – Dịch vụ, và các ngành khác. Ứng dụng đi kèm với các bài đăng công việc miễn phí và một bảng điều khiển để sử dụng phần mềm quản lý ứng dụng miễn phí.

Với hệ thống hoàn toàn tự động của nó, startup có thể giảm thiểu chi phí cho người sử dụng lao động, chỉ cần trả một số tiền danh nghĩa để mở khóa thông tin liên lạc của các ứng cử viên mà họ thấy phù hợp nhất.