Thanh long Đức Thuận
  • Sector Agritech
  • Nation VN
  • Year attended 2019
  • Award BEST_STU

Thanh long Đức Thuận gồm 2 dòng sản phẩm là Trà và Mứt. Tận dụng nguyên liệu trái thanh long và búp thanh long tại quê hương Bình thuận , áp dụng công nghệ chế biến nhằm nâng cao giá trị kinh tế.

Chúng tôi mang đến cho khách hàng những sản phẩm tự nhiên, lành mạnh và chất lượng nhất.