Inform! Startup Wheel 2021 is now open for all applications
English
Teraapp
  • Sector SaaS
  • Nation VN
  • Year attended 2018
  • Award TOP_60

TeraApp là một ứng dụng giúp người dùng có thể tạo một App trên điện thoại thông minh nhanh chóng nhất. Người dùng có thể tiết kiệm chi phí để xây dựng App Mobile cho doanh nghiệp khi không phải tốn chi phí thuê lập trình viên.

Thêm vào đó, TeraApp có mức giá dịch vụ rất cạnh tranh vì sử dụng nền tảng Builder App với công nghệ React Native (xây dựng 1 lần thì sử dụng được trên 2 hệ điều hành Android & iOS ) giúp giảm thời gian xây dựng và tiết kiệm 500% chi phí lập trình ra 1 App Mobile.