Inform! Startup Wheel 2020 is now open for all applications
English
Telepro – AI Telemarketing
  • Sector AI
  • Nation VN
  • Year attended 2019
  • Award TOP_60

Telepro ứng dụng mô hình kinh tế chia sẻ, kết nối hàng ngàn telesales thực hiện các công việc liên quan đến telemarketing, telesales, cross-sale, up sale, mời sự kiện.. cho doanh nghiệp, giúp giảm chi phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bằng công nghệ nhận dạng giọng nói, NLP, Big data và AI.