Inform! Startup Wheel 2020 is now open for all applications
English
Sunbot
  • Sector Edutech
  • Nation VN
  • Year attended 2019
  • Award TOP_60

Sunbot là 1 chú robot được thiết kế dành riêng cho trẻ mầm mon nhằm phát triển cho trẻ về tư duy phản biện, tư duy giải quyết vấn đề, phát triển khả năng lãnh đạo, làm việc nhóm.

Với sự đồng hành cùng chú robot Sunbot, trẻ sẽ khám phá học hỏi được nhiều kiến thức trong các lĩnh vực: toán, khoa học…