Inform! Startup Wheel 2020 is now open for all applications
English
Snowbear
  • Sector Biotech
  • Nation VN
  • Year attended 2018
  • Award TOP_60

Thiết bị rửa xe bọt tuyết thế hệ mới SNOWYBEAR là các sản phẩm máy bọt tuyết rửa bên ngoài xe SNOWYBEAR, máy bọt tuyết rửa bên ngoài xe công cộng (bus, 50 chỗ v.v) và bình xịt bọt tuyết nano bạc.

SNOWYBEAR đã được đăng ký sáng chế tại Cục Sở hữu trí tuệ và doanh số bán ra kỳ vọng sẽ là 100 máy/năm. Doanh số kỳ vọng của sản phẩm máy bọt tuyết rửa bên ngoài xe công cộng là 100 máy/năm và của bình xịt bọt tuyết nano bạc là 60,000 bình/năm.