Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/04/2020
English
SHub Classroom
  • Sector Edutech
  • Nation VN
  • Year attended 2019
  • Award TOP_60

SHub Classroom là ứng dụng tạo bài tập từ file phi cấu trúc dưới mọi định dạng. Với SHub Classroom bạn không cần phải lo nghĩ về thời gian chuẩn bị, chấm điểm và quản lý bài tập của mình.