Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/04/2020
English
Shipway
  • Sector Transport
  • Nation VN
  • Year attended 2019
  • Award TOP_60

Shipway là ứng dụng trên điện thoại di động, kết nối giữa chủ hàng và chủ xe vận tải, giúp người chủ hàng tìm kiếm được xe nhanh chóng, giúp chủ xe tìm kiếm được hàng hóa mong muốn.