Inform! Startup Wheel 2021 is now open for all applications
English
Scan Fit
  • Sector AR/VR
  • Nation VN
  • Year attended 2018
  • Award TOP_60

Scan Fit là ứng dụng có thể giúp người dùng biết chính xác về kích cỡ giày phù hợp. Đồng thời, ứng dụng có thể chuyển đổi những bức ảnh thành mô hình 3D bàn chân của khách hàng với độ chính xác cực cao (>99,5%) để đo ni đóng giày.