Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/04/2020
English
Satavan
  • Sector SaaS
  • Nation VN
  • Year attended 2019
  • Award TOP_60

STAVAN là giải pháp số hóa cho doanh nghiệp một cách toàn diện, các phân hệ được liên kết bao gồm quản lý nguyên vật liệu, quản lý sản xuất, quản lý kho hàng, quản lý nhân sự, quản lý bán hàng và hệ thống kế toán.

Tất cả phân hệ được thiết kế dưới dạng module có thể sử dụng tất cả hoạt một phân hệ .