Inform! Startup Wheel 2021 is now open for all applications
English
Pandu
  • Sector Edutech
  • Nation VN
  • Year attended 2019
  • Award TOP_60

Pandu là nền tảng cho phép người học chủ động chọn gia sư phù hợp để học 1 kèm 1 online, học kèm tại nhà hoặc gửi câu hỏi cho gia sư đáp. Gia sư sẽ kết nối với các lớp dạy gần, phù hợp nhất và sử dụng các tiện ích khác hỗ trợ dạy kèm. Ngoài ra, người học còn sử dụng các tiện ích trợ lý học tập.