Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/04/2020
English
OraHome
  • Sector IoT
  • Nation VN
  • Year attended 2019
  • Award TOP_60

OraHome giúp điều khiển tất cả các thiết bị điện, điện tử (camera, security, smart home) bằng 1 App duy nhất trên smart phone/trợ lý ảo (Google Home, Alexa, Siri…).

Ứng dụng OraHome có khả năng hiển thị hình ảnh camera thực tế, trực tiếp trên giao diện App điều khiển