Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/04/2020
English
Ống hút cỏ
  • Sector Agritech
  • Nation VN
  • Year attended 2019
  • Award TOP_60

Ống hút cỏ Greenjoy một giải pháp tối ưu thay thế ống hút nhựa.
Chúng tôi mang tinh thần Greenjoy vào từng chiếc ống hút với mong muốn tạo thu nhập ổn định cho đồng bào miền Tây và cùng lan tỏa tinh thần sống xanh và phát triển bền vững đến cộng đồng.