Inform! Startup Wheel 2021 is now open for all applications
English
Nhà trồng nấm tự động ứng dụng IoT
  • Sector IoT
  • Nation VN
  • Year attended 2017
  • Award TOP_60

Mô hình nhà trồng nấm tự động ứng dụng IoT cung cấp giải pháp giám sát môi trường và điều khiển tự động các thiết bị nhằm đảm bảo môi trường tối ưu cho từng giai đoạn sinh trưởng của nấm, cho phép người trồng nấm thiết lập quy trình trồng cho cả mùa vụ.

Người dùng có thể quan sát và theo dõi thông tin bên trong nhà trồng nấm qua giao diện website, IP camera. Đồng thời, phần mềm cũng tự động phân tích dữ liệu và đưa ra giải pháp điều khiển thiết bị phù hợp. 

(Thông tin dự án cập nhật đến năm 2017)