My Guide
  • Sector Transport
  • Nation VN
  • Year attended 2019
  • Award TOP_60

My Guide, ứng dụng hướng dẫn bạn từng ngóc ngách khi khám đất nước hình chữ S. Kể cho bạn những câu chuyện ẩn dấu sau từng hiện vật, di tích trải dài dọc đất nước.


Những câu chuyện hấp dẫn, đa ngôn ngữ, đa phương tiện được kể một nền tảng duy nhất, và hoàn toàn miễn phí.