Inform! Startup Wheel 2021 is now open for all applications
English
Modoho
  • Sector Ecommerce
  • Nation VN
  • Year attended 2019
  • Award TOP_60

Modoho là dự án cung cấp dịch vụ bất động sản cho người nước ngoài tại thị trường Đông Nam Á. Áp dụng các công nghệ mới nhất trong bán hàng, quản lý bất động sản, và kết nối với các môi giới, Modoho đưa đến cho người nước ngoài trải nghiệm dễ dàng đầu tư, thuê nhà cũng như cho thuê nhà.