Inform! Startup Wheel 2020 is now open for all applications
English
Messflow
  • Sector SaaS
  • Nation VN
  • Year attended 2019
  • Award TOP_60

Chăm sóc khách hàng đa kênh, CRM giúp quản lý thông tin khách hàng. Nhiều kịch bản chăm sóc được tạo sẳn, chỉ install là dùng, xóa – trả lời comment trên bài viết ở Fanpage