Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/04/2020
English
Magicbook – 4D
  • Sector AR/VR
  • Nation VN
  • Year attended 2018
  • Award TOP_10

Magicbook- 4D book là dự án ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR) trong học tập nhằm mô tả các sự vật, hiện tượng ngay trong không gian thực thông qua điện thoại/máy tính bảng. Hiện tại Magicbook đã có 3 sản phẩm dành cho học sinh, thiếu nhi với nội dung về động vật, thiên văn và cuộc sống hàng ngày.