Inform! Startup Wheel 2020 is now open for all applications
English
Lodyhelp
  • Sector Cloud
  • Nation VN
  • Year attended 2019
  • Award TOP_60

Nền tảng kết nối người nước ngoài và quảng bá dịch vụ địa phương.
Hệ sinh thái dịch các dịch vụ tiện ích ở một thành phố mới: chỗ ở, ẩm thực, gặp gỡ bạn bè, mua sắm, thuê xe, giặt ủi, gym & yoga, vật nuôi.


Cộng đồng buddy tại địa phương giúp đỡ bạn trong mọi việc cả online và offline.