Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/04/2020
English
Lò hầm than đôi vặn lại Phan Retort
  • Sector
  • Nation VN
  • Year attended 2017
  • Award TOP_60

Lò hầm than đôi vặn lại (Phan Retort 2) được tạo ra với những ưu điểm nổi bật như: Giảm thiểu tối đa khí độc hại ra môi trường so với lò hầm than truyền thống, sử dụng nguyên tắc bếp Hoàng Cầm hạn chế khói bay xa, thời gian tạo than nhanh, hiệu suất than hóa và tỷ lệ các bon trong than thành phẩm cao.

(Thông tin dự án cập nhật đến năm 2017)