Inform! Startup Wheel 2021 is now open for all applications
English
Linkbank
  • Sector Fintech
  • Nation VN
  • Year attended 2018
  • Award TOP_60

Linkbank.vn là sàn vay vốn trực tuyến, giúp người vay so sánh các dịch vụ tài chính/ngân hàng/bảo hiểm, đăng ký khoản vay trực tuyến và kết nối với người cho vay một cách nhanh chóng và đơn giản nhất. Trong giai đoạn thử nghiệm, Linkbank đã có hơn 2400 khách hàng, gần 1000 tư vấn viên đăng ký trên hệ thống, tổng số tiền đăng ký vay qua Linkbank hơn 70 tỷ VNĐ.