Inform! Startup Wheel 2021 is now open for all applications
English
IoT Brainwaves
  • Sector IoT
  • Nation VN
  • Year attended 2019
  • Award TOP_60

Thiết bị đeo trên đầu thu thập thông tin sóng não. Phân tích dữ liệu thu được và đưa ra các liệu pháp điều trị cho người mất ngủ, stress.