Inform! Startup Wheel 2020 is now open for all applications
English
Học ARM
  • Sector
  • Nation VN
  • Year attended 2017
  • Award TOP_60

HocARM là trang tin chia sẻ tất cả các kiến thức về lập trình nhúng và phương pháp để làm ra một sản phẩm công nghẹ. Đây cũng là nơi cung cấp kiến thức từ lý thuyết tới thực tế cho học sinh, sinh viên, giúp các công ty không phải mất thời gian đào tạo lại thông qua kênh video về các serie lập trình nhúng.

(Thông tin dự án cập nhật đến năm 2017)