Inform! Startup Wheel 2020 is now open for all applications
English
Graphene – Nano Techhnology
  • Sector Biotech
  • Nation VN
  • Year attended 2018
  • Award BEST_CT

Nano Technology: Graphene là dự án sản xuất vật liệu Graphene từ mỡ động vật tái chế ở quy mô lớn với chi phí thấp. Graphene là một vật liệu vượt xa tất cả vật liệu nano hiện nay và chắc chắn không thể thiếu trong việc nghiên cứu và phát triển các thiết bị kỉ thuật số như chip vi xử lý và sản phẩm phụ trợ như pin.


Năm 2016, Nano Technology nghiên cứu thành công phương pháp mới tổng hợp Graphene, và hiện nay đã vào giai đoạn hoàn thiện quy trình sản xuất. Doanh số năm đầu tiên sẽ là 1 tấn/tháng, và tăng lên 5 tấn/tháng với doanh thu là 150 triệu USD cho năm tiếp theo.