Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/04/2020
English
GOGO
  • Sector Transport
  • Nation VN
  • Year attended 2017
  • Award TOP_60

GOGO là một nền tảng cung cấp tin tức tổng hợp về các homestay, địa điểm du lịch, món ăn địa phương và hỗ trợ tự lên tour du lịch. Với hai chức năng vượt trội PHƯỢT CHUNG và GPS NHÓM, GOGO có thể giúp bạn tìm kiếm chính xác thông tin các địa điểm du lịch, dịch vụ hỗ trợ (trạm xăng, ATM,..) và cảnh báo cho tất cả các thành viên trong nhóm khi gặp sự cố, điểm dừng.

( Thông tin dự án cập nhật đến năm 2017)