Inform! Startup Wheel 2021 is now open for all applications
English
Glasson
  • Sector AR/VR
  • Nation VN
  • Year attended 2018
  • Award TOP_60

GlassOn bao gồm “GlassOn Application” – ứng dụng thử kính thực tế ảo dành cho người dùng trên Smartphone/Tablet, và “GlassOn for Biz” – công cụ quản lý dữ liệu kính dành cho doanh nghiệp kinh doanh, nhà sản xuất trên Web.


Hiện tại ứng dụng đã được sử dụng tại thị trường Nhật Bản. Mục tiêu của GlassOn là có ít nhất 100 cửa hàng kính sẽ sử dụng dịch vụ này trong tương lai.