Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/04/2020
English
Glamme
  • Sector SaaS
  • Nation VN
  • Year attended 2019
  • Award TOP_60

Glamme là nền tảng trực tuyến kết nối những đơn vị/cá nhân cung cấp dịch vụ làm đẹp với khách hàng, những người có nhu cầu làm đẹp để việc làm đẹp dễ dàng, tiết kiệm và hiệu quả hơn