Inform! Startup Wheel 2020 is now open for all applications
English
Flower Farm
  • Sector
  • Nation VN
  • Year attended 2017
  • Award TOP_60
Flower Farm là một mô hình kinh doanh hiện đại, đưa giải pháp công nghệ số vào ngành nông nghiệp. Thông qua website và app, Flower Farm là nơi trao đổi giữa nhóm sản xuất, nhóm trung gian và nhóm người tiêu dùng, tránh lãng phí các nguồn lực và tài nguyên thiên nhiên.
Top 30 thương hiệu Startup Việt tiêu biểu 2016 do báo VnExpress bình chọn.
(Thông tin dự án cập nhật đến năm 2017)