Inform! Startup Wheel 2020 is now open for all applications
English
Dịch vụ Garage trực tuyến
  • Sector Cloud
  • Nation VN
  • Year attended 2017
  • Award TOP_60

Thông qua một giao diện website trực tuyến để tương tác với người sử dụng ô tô xe giải quyết các vấn đề bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp các vật tư, phụ tùng, linh kiện ô tô và chăm sóc khách hàng.

Dựa trên các thông tin tương tác trên giao diện trực tuyến, đội ngũ kĩ thuật đưa ra 3 lựa chọn: tư vấn khách hàng tự giải quyết vấn đề, cử bộ phận kỹ thuật đến tận nơi, đối với các xe bị hư hỏng nặng không đảm bảo được an toàn khi lưu thông sẽ sử dụng dịch vụ cứu hộ để đưa xe đến hệ thống garage chuẩn gần nhất.

(Thông tin dự án cập nhật đến năm 2017)