Inform! Startup Wheel 2020 is now open for all applications
English
Chế phẩm sinh học HN-FAR
  • Sector Biotech
  • Nation VN
  • Year attended 2018
  • Award TOP_60

HN-FAR là sản phẩm & giải pháp xử lý nước, khí & đất phục vụ các ngành sản xuất và chế biến: CAO SU, THUỘC DA, DỆT NHUỘN & XỬ LÝ RÁC THẢI giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Các sản phẩm được nghiên cứu từ các nguyên liệu thiên nhiên, hoạt động như những dược liệu giải độc cho các lớp khoáng khí sâu trong lòng đất cũng như thanh lọc bầu không khí. Sản phẩm như một sự gắn kết giữa con người và môi trường.