Inform! Startup Wheel 2021 is now open for all applications
English
Chế phẩm sinh học Chitosan
  • Sector Biotech
  • Nation VN
  • Year attended 2017
  • Award TOP_60

Chế phẩm sinh học CHITOSAN là sự kết hợp từ VỎ GIÁP XÁC (tôm, cua…) và TRÁI THANH LONG được áp dụng trong nhiều lĩnh vực như: Nông nghiệp (màng bảo quản nông sản, thuốc bảo vệ thực vật…), Y học (chất kích thích liền xương, liền da…), Mỹ phẩm, Môi trường… Đặc biệt có khả năng tự phân hủy sinh học an toàn tuyệt đồi cho người sử dụng và môi trường.