Inform! Startup Wheel 2021 is now open for all applications
English
Blake
  • Sector Biotech
  • Nation VN
  • Year attended 2019
  • Award TOP_60

BLAKE – sản phẩm ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại bậc nhất. Trực tiếp nghiên cứu, sản xuất, kiểm định tại các trường đại học hàng đầu như HCMUS, HCMUT, Khu công nghệ phần mềm ITP.

Bảo đảm chất lượng bởi ITP, viện Pasteur. Chứng nhận an toàn cho sức khoẻ người tiêu dùng bởi viện Quatest 3.