Inform! Startup Wheel 2020 is now open for all applications
English
Bizhelp
  • Sector SaaS
  • Nation VN
  • Year attended 2018
  • Award TOP_60

BizHelp là ứng dụng quản lý vận hành quán trực tuyến, có thể sử dụng trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt, mọi vị trí của quán đều sử dụng được kể cả vỉa hè.

Mọi yêu cầu từ khách hàng đều được ghi lại theo thời gian thực và chủ quán có thể quản lý từ xa. Chi phí cho sản phẩm trở nên rất nhỏ khi lượng khách hàng tăng thêm.