Inform! Startup Wheel 2021 is now open for all applications
English
bePOS
  • Sector Fintech
  • Nation VN
  • Year attended 2019
  • Award TOP_10

bePOS là Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng 4.0 thế hệ mới, chất lượng Úc – giá Việt Nam. Hiện đang giúp cho hơn 3,000 Cửa hàng ở hơn 10 quốc gia tăng 50% năng suất.