Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/04/2020
Tiếng Việt
UMI (You make it)
  • Lĩnh vực
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2017
  • Giải thưởng TOP_60

Dự án UMI (You Make It) xây dựng các sản phẩm giáo dục STEM Robotics như các mini-lab ở nhiều nơi: có ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày (như đèn thông minh trong nhà, hệ thống tưới cây tự động,…), cho phép các bạn học sinh lập trình chức năng theo mong muốn với giá thành phù hợp.