Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/04/2020
Tiếng Việt
Recruitery
  • Lĩnh vực SaaS
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2019
  • Giải thưởng TOP_60

Nền tảng công nghệ giúp doanh nghiệp cắt giảm 50% chi phí và thời gian tuyển dụng thông qua việc kết nối với cộng đồng chuyên gia tuyển dụng lớn nhất tại Việt Nam. Bất kỳ ai sẽ nhận được tiền thưởng xứng đáng sau mỗi lần giới thiệu thành công ứng viên với doanh nghiệp.