Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/04/2020
Tiếng Việt
NODE
  • Lĩnh vực IoT
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2018
  • Giải thưởng TOP_60

Sản phẩm thu thập các dữ liệu từ môi trường như độ ẩm đất, độ ẩm không khí, nhiệt độ không khí, nhiệt đồ lò sấy và độ pH của nước. Dữ liệu được gửi về điện toán đám mây để xử lý thông tin và thể hiện qua giao diện quản lý.

Người dùng sẽ điều chỉnh các thông số phù hợp với sức khoẻ cây trồng hoặc xử lý kịp thời các bệnh như vàng lá, độ PH cao, tưới nước theo môi trường và bổ sung dinh dưỡng. Giải pháp sẽ tiết kiệm chi phí tưới tiêu, phân bón, nhân công, điện năng và nâng cao hiệu suất canh tác của doanh nghiệp trồng trọt.