Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/04/2020
Tiếng Việt
Linkbank
  • Lĩnh vực Fintech
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2018
  • Giải thưởng TOP_60

Linkbank.vn là sàn vay vốn trực tuyến, giúp người vay so sánh các dịch vụ tài chính/ngân hàng/bảo hiểm, đăng ký khoản vay trực tuyến và kết nối với người cho vay một cách nhanh chóng và đơn giản nhất. Trong giai đoạn thử nghiệm, Linkbank đã có hơn 2400 khách hàng, gần 1000 tư vấn viên đăng ký trên hệ thống, tổng số tiền đăng ký vay qua Linkbank hơn 70 tỷ VNĐ.