Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/04/2020
Tiếng Việt
Launder.now
  • Lĩnh vực
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2017
  • Giải thưởng TOP_60

Launder.Now là ứng dụng di động kết nối giữa người có nhu cầu giặt ủi và các  những đối tác giặt ủi  (cá nhân và cửa hàng)  theo mô hình kinh tế chia sẻ tương tự như Uber. Thời điểm hiện tại LaunderNow đã hoàn thành trên 90% về mặt hệ thống ứng dụng, mọi tính năng chính, quy trình xử lý của hệ thống ứng dụng đều đã hoàn tất. Trong tháng 8/2017 chúng tôi có thể sẵn sàng ra mắt phiên bản hoàn chỉnh.

(Thông tin dự án cập nhật đến năm 2017)