Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/04/2020
Tiếng Việt
IoT Brainwaves
  • Lĩnh vực IoT
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2019
  • Giải thưởng TOP_60

Thiết bị đeo trên đầu thu thập thông tin sóng não. Phân tích dữ liệu thu được và đưa ra các liệu pháp điều trị cho người mất ngủ, stress.