Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/04/2020
Tiếng Việt
Học ARM
  • Lĩnh vực
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2017
  • Giải thưởng TOP_60

HocARM là trang tin chia sẻ tất cả các kiến thức về lập trình nhúng và phương pháp để làm ra một sản phẩm công nghẹ. Đây cũng là nơi cung cấp kiến thức từ lý thuyết tới thực tế cho học sinh, sinh viên, giúp các công ty không phải mất thời gian đào tạo lại thông qua kênh video về các serie lập trình nhúng.

(Thông tin dự án cập nhật đến năm 2017)