Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/04/2020
Tiếng Việt
GoEat Me
  • Lĩnh vực Cloud
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2019
  • Giải thưởng TOP_10

Nền tảng Du lịch & ẩm thực. Giúp khách du lịch & thực khách Châu Âu khám phá nhà hàng & món ăn dễ dàng. Gợi ý món ăn và nhà hàng dựa trên sở thích, thói quen và dị ứng của người dùng. Giúp các doanh nghiệp F&B tiếp cận đúng khách hàng và tăng doanh thu.