Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/04/2020
Tiếng Việt
Glasson
  • Lĩnh vực AR/VR
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2018
  • Giải thưởng TOP_60

GlassOn bao gồm “GlassOn Application” – ứng dụng thử kính thực tế ảo dành cho người dùng trên Smartphone/Tablet, và “GlassOn for Biz” – công cụ quản lý dữ liệu kính dành cho doanh nghiệp kinh doanh, nhà sản xuất trên Web.


Hiện tại ứng dụng đã được sử dụng tại thị trường Nhật Bản. Mục tiêu của GlassOn là có ít nhất 100 cửa hàng kính sẽ sử dụng dịch vụ này trong tương lai.