Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/04/2020
Tiếng Việt
Dwor
  • Lĩnh vực SaaS
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2019
  • Giải thưởng TOP_60

Dwor là nền tảng tích hợp dữ liệu từ các tài khoản mạng xã hội khác nhau của người dùng, tạo nên một nền tảng không giới hạn và đầy tiện ích.