Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/04/2020
Tiếng Việt
CARRIER
  • Lĩnh vực
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2017
  • Giải thưởng TOP_60

Carrier là hình thức đặt xe vận chuyển hàng hóa thông qua ứng dụng thông minh kết nối những xe trống và khách hàng với nhau. Với mục tiêu là kết nối các hãng vận tải với nhau và hãng vận tải với khách hàng để làm giảm tối đa số lượng xe di chuyển trên đường còn trống thùng hàng.

(Thông tin dự án cập nhật đến năm 2017)