Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/04/2020
Tiếng Việt
Blake
  • Lĩnh vực Biotech
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2019
  • Giải thưởng TOP_60

BLAKE – sản phẩm ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại bậc nhất. Trực tiếp nghiên cứu, sản xuất, kiểm định tại các trường đại học hàng đầu như HCMUS, HCMUT, Khu công nghệ phần mềm ITP.

Bảo đảm chất lượng bởi ITP, viện Pasteur. Chứng nhận an toàn cho sức khoẻ người tiêu dùng bởi viện Quatest 3.