Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/04/2020
Tiếng Việt
Bệnh án điện tử Việt Nam
  • Lĩnh vực Medtech
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2019
  • Giải thưởng TOP_60

VNEMR là một nền tảng quản lý và hồ sơ y tế điện tử dựa trên bộ lưu trữ đám mây cho các trạm y tế cấp xã và phòng khám tư nhân. Dựa vào chức năng của y học gia đình, chúng tôi đảm bảo khả năng tiếp cận dữ liệu và khả năng chia sẻ trên toàn bộ dịch vụ chăm sóc liên tục cho bệnh nhân.